نسبت به امنیت مردم اهتمام بیشتری داشته باشید/ اتمام پروژه های نیمه تمام را در اولویت قرار دهید

منبع: حوزه

39

1400/8/18

18:45


حوزه/ حضرت آیت الله سبحانی، گفتند: نسبت به امنیت مردم اهتمام بیشتری داشته باشید و حضور بیشتر در بین مردم باعث جلب اعتماد مردم و بزرگترین پشتوانه برای خدمت بیشتر است.

نسبت به امنیت مردم اهتمام بیشتری داشته باشید/ اتمام پروژه های نیمه تمام را در اولویت قرار دهید

 به گزارش خبرگزاری حوزه، حضرت آیت الله سبحانی در دیدار سید محمد تقی شاهچراغی، استاندار جدید قم، رفع موانع تولید و اتمام پروژه های نیمه تمام در قم را اولویت مهمی در کمک به معیشت مردم دانستند و گفتند: همت کنید کارهای ناقص تکمیل شود و شبانه روز در خدمت مردم باشید تا مشکلات رفع گردد.

ایشان بیان کردند: نسبت به امنیت مردم اهتمام بیشتری داشته باشید و حضور بیشتر در بین مردم باعث جلب اعتماد مردم و بزرگترین پشتوانه برای خدمت بیشتر است.