واحد گزارش مردمی در ارتباط با امر به معروف پردیسان فعال شده است

منبع: حوزه

37

1400/8/18

19:04


حوزه/ زارعی گفت: واحد گزارش مردمی به صورت خاص در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر پردیسان فعال شده است و مردم گزارش های خود را به این واحد اطلاع می دهند و این واحد پیگیر گزارش های مردمی است.

واحد گزارش مردمی در ارتباط با امر به معروف پردیسان فعال شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه،  زارعی در نشست هم فکری مسئولین دستگاه های اجرایی منطقه پردیسان که در دفتر امام جمعه پردیسان برگزار شد، با اشاره به موضوع « امر به معروف و نهی از منکر»، گفت: منطقه پردیسان دارای بافت و جمعیت خاص و ویژه، و همچنین بوستان هدف مانند الغدیر و علوی و مراکز تجاری و... است.

معاون دادستان قم با بیان این که بیشترین تجمع مردم و جرائم  در دو بوستان الغدیر و علوی اتفاق می افتد، اظهار داشت: اگر این آسیب پذیری به پردیسان نسبت داده می شود، بیشتر در ارتباط با نوع بافت، جمعیت و ساختار پردیسان است و چون در این منطقه مردم آپارتمان نشین هستند، مسائل غیر فرهنگی و آسیب های اجتماعی بیشتر نمود پیدا می کند و از سویی مردم، مسائل خلاف عفت را به مسئولین مربوطه اطلاع می دهند و این امر  سبب کشف جرائم  می شود.

وی افزود: این به این معنا نیست که منطقه پردیسان پر از آسیب های اجتماعی و فرهنگی است و در مناطق دیگر کشور آسیبی نیست. لذا به دلیل نوع آپارتمان نشینی و آگاهی مردم و ارتباط مردم با مسئولین پردیسان، آسیب های منطقه پردیسان پررنگ تر است.

زارعی با بیان این که ۶۰ درصد جرائم خارج از پردیسان اتفاق می افتد، به راهکارهای دادگستری قم در ارتباط با مسئله امر به معروف اشاره کرد و اظهار داشت:  واحد گزارش مردمی به صورت خاص در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر پردیسان فعال شده است و مردم گزارش های خود را به این واحد اطلاع می دهند و این واحد پیگیر گزارش های مردمی است.

معاون دادستان قم افزود: راه اندازی قرارگاه آسیب های اجتماعی که دارای ساختار مشخصی دارد و در کل استان هم فعال شده و موفق نیز عمل کرده است.

وی افزود: در دادگستری، معاونتی به نام پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد و در این معاونت، بخشی هم در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر آغاز به کار کرده و توفقیاتی هم در این رابطه داشته است.

مطالب مشابه