خبر مهم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

46

1400/8/18

19:29


جلسه تصمیم‌گیری درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در هفته آینده برگزار میشود. این در حالی است که به طور قطعی معلوم نیست چه تصمیمی سیاست گذاران در این باره خواهند گرفت.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است: هفته آینده جلسه‌ای با معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار می‌شود.

روز گذشته بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت گفته بود که با توجه به شرایط فعلی به احتمال قوی دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ باقی خواهد ماند. حذف و تعلیق دلار ۴۲۰۰ تومانی اگرچه با موافق اقتصاددانان و تعداد زیادی از مسئولان رده بالای دولتی همچون وزیر اقتصاد همراه است اما به دلیل حساسیت های کنونی اقتصاد ایران و شرایط تنگنای ارزی و معیشتی مردم، اتخاذ تصمیم در این خصوص نیازمند یک برآیند جمعی و هماهنگ دارد. خارج از این تصمیم میتواند پیامدهای را به دنبال داشته باشد. هر چند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از اساس اشتباه و سیاست نابه جا و کارآمدی بوده است اما فعلا چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، هستند تعدادی از افراد که قصد دارند در بودجه ۱۴۰۱ هم به سیاست اشتباه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهند. باید منتظر ماند و دید که آیا اقتصاددانان تصمیم نهایی را در این خصوص میگیرند یا دوباره سیاست مداران در کوچه اقتصاد به دخالت روی می آورند

 

 

منبع: مهر

مطالب مشابه