تفحص اولین بانوی شهیده پس از ۳۷ سال

32

1400/8/18

21:18


پیکر مطهر بانوی شهیده فاطمه اسدی توسط گروه‌های تفحص شهدا تفحص شد.

پیکر مطهر بانوی شهیده فاطمه اسدی پس از ۳۷ سال توسط گروه‌های تفحص شهدا تفحص شد.
 
این اولین بار است که پیکر مطهر یک بانوی شهیده تفحص گروه‌های تفحص کشف می‌شود.
 
سردار باقرزاده روز گذشته با حضور در منزل دختر این شهیده خبر تفحص این شهید را به تنها بازمانده این خانواده داد.
 
تفحص پیکر مطهره این بانوی مظلومه پرده از جنایت حزب منحوس دموکرات در کردستان بر خواهد داشت.

 

منبع: میزان

مطالب مشابه