پاسخ خطیب‌زاده به ادعای سالیوان درباره ایران

منبع: برترین ها

54

1400/8/18

21:59


سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار توئیتی به ادعای اخیر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید پاسخ داد.

برترین‌ها: سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار توئیتی به ادعای اخیر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید پاسخ داد.

خطیب زاده نوشت:

جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا ادعا می‌کند که ایران برجام را ترک کرده است. آیا اطلاع ندارد که این امریکا بود که این توافق را ترک کرد؟

مسیر بازگشت امریکا روشن است: پذیرش تقصیر، پایان کارزار «شکست حداکثری»، و تضمین آنکه حقوق بین‌الملل دیگر به سخره گرفته نخواهد شد.

برجام موید این انتظارات بدیهی و پایه است.

پاسخ خطیب‌زاده به ادعای سالیوان درباره ایران

گفتنی است که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا اخیرا ادعا کرد: اگر ایران به پایبندی به برجام بازگردد، آمریکا نیز به این توافق باز می گردد.

مطالب مشابه