نمایش جمجمه مردگان در جشن روز جمجمه + عکس

53

1400/8/18

22:10


جشن روز جمجمه؛ سنتی که ریشه در باورهای بومی باستانی دارد که با تجلیل از مردگان، ثروت و محافظت را به ارمغان می‌آورد _ بولیوی

نمایش جمجمه مردگان در جشن روز جمجمه + عکس

نمایش جمجمه مردگان در جشن روز جمجمه + عکس