ولم کن، از جون من چی می‌خوای؟!

منبع: برترین ها

53

1400/8/18

22:15


پرسه زنی در فضای مجازی و سر زدن مدام به شبکه های اجتماعی به عنوان یک عادت غلط و اعتیادوار، سوژه کارتونی از علی رادمند در صفحه اینستاگرامش شد.

برترین‌ها: پرسه زنی در فضای مجازی و سر زدن مدام به شبکه های اجتماعی به عنوان یک عادت غلط و اعتیادوار، سوژه کارتونی از علی رادمند در صفحه اینستاگرامش شد.

ولم کن، از جون من چی می‌خوای؟!

 

 

مطالب مشابه