ملی پوش جوان مشهدی، مهدی طارمی والیبال!

منبع: ورزش 3

23

1400/8/18

23:36


عملکرد والیبالیست جوان کشورمان مورد توجه رسانه های پرتغالی قرار گرفته است.

محمدرضا بیک، جوان مستعد والیبال کشورمان که از ابتدای اکتبر با حضور در تیم اسپورتینگ کالداس به عنوان یکی از لژیونرهای والیبال مطرح شده، توانسته با درخشش فردی توجهات را در کشور پرتغال به خود جلب کند.

 

 

ملی پوش جوان مشهدی، مهدی طارمی والیبال!

 


روزنامه رکورد این کشور نیز در شماره امروز خود با اشاره به حضور والیبالیست های کشورمان، احسان احمدی، امیرعباس مرادی و محمدرضا بیک، ازین جوان بلندقامت مشهدی به عنوان بازیکنی آینده دار نام برده که درصورت تداوم درخشش می تواند راهی تیم های بزرگتر شود.


درین نشریه همچنین مقایسه جالبی بین والیبالیست جوان ایرانی با مهدی طارمی انجام شده و با ابراز امیدواری و رضایت از عملکرد محمدرضا بیک، توقع درخششی در حد مهاجم ایرانی پورتو از او شده است.

 

ملی پوش جوان مشهدی، مهدی طارمی والیبال!

مطالب مشابه