افزایش آمار واکسیناسیون علیه کرونا در شبانه روز گذشته

15

1400/8/30

15:00


طبق اعلام وزارت بهداشت از دیروز تا امروز یکشنبه 30 آبان ماه، ۶۵۲ هزار و ۶۹۴ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

افزایش آمار واکسیناسیون علیه کرونا در شبانه روز گذشته

به گزارش بهداشت نیوز، تا کنون ۵۶ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۹۴۷ نفر دُز اول، ۴۴ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۴۷ نفر دُز دوم و ۷۶۵ هزار و ۲۳۵ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰۲ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۲۲۹ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۶۵۲ هزار و ۶۹۴ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

مطالب مشابه