سازمان غذا و دارو ارز ترجیحی دارو‌ها را قطع کرد

منبع: فرارو

10

1400/8/30

15:14


در شرایطی که مجلس و دولت جهت حمایت از مردم فرآیند آزاد سازی نرخ ارز دارو را متوقف کرده اند، سازمان غذا و دارو چراغ خاموش و بدون پشتوانه قانونی در حال حذف نرخ ارز یارانه‌ای دارو قلم به قلم است.

سازمان غذا و دارو ارز ترجیحی دارو‌ها را قطع کرد

احتمال افزایش ناگهانی نرخ دارو‌هایی که ارز ترجیحی آن قطع شده است بسیار زیاد است.

به گزارش خبرآنلاین، در شرایطی که مجلس و دولت جهت حمایت از مردم فرآیند آزاد سازی نرخ ارز دارو را متوقف کرده اند، سازمان غذا و دارو چراغ خاموش و بدون پشتوانه قانونی در حال حذف نرخ ارز یارانه‌ای دارو قلم به قلم است.

فهرست زیر آخرین اقلامی است که ارز آن از ترجیحی به نیمایی تغییر یافته است و موجب افزایش شدید نرخ دارو خواهد شد.

قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور در حالی انجام می‌شود که مجلس با اعلام مخالفت برای حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد این کار باعث شوک قیمتی شدید در کالا‌های اساسی از جمله غذا و دارو خواهد شد.

سازمان غذا و دارو ارز ترجیحی دارو‌ها را قطع کرد

مطالب مشابه