قیمت سکه پارسیان امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۰

منبع: فرارو

35

1400/8/30

15:29


سکه دو گرمی پارسیان امروز یکشنبه ۳۰ آبان دو میلیون و ۹۷۵ هزار تومان خرید و فروش شد و درمقایسه با روز گذشته، تغییر قیمتی نداشت

قیمت سکه پارسیان امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۰

فرارو- قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۳۰ آبان تفاوتی با روز گذشته ندارد و سکه یک گرمی، با قیمت یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش فرارو؛ قیمت طلا ۱۸ عیار از ابتدای خرید و فروش‌های امروز رشد ۱۷ هزار تومانی داشته است و یک میلیون و ۲۴۴ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. با این حال نرخ انواع سکه‌های پارسیان بدون تغییر باقی مانده است. امروز سکه دو گرمی پارسیان دو میلیون و ۹۷۵ هزار تومان خرید و فروش شد.

قیمت روز سکه‌های پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز شنبه قیمت روز پنجشنبه
0/100 ۱۵۳ هزار تومان  ۱۵۳ هزار تومان  ۱۵۳ هزار تومان 
0/150 ۲۲۷ هزار تومان  ۲۲۷ هزار تومان  ۲۲۷ هزار تومان 
0/200 ۳۰۱ هزار تومان  ۳۰۱ هزار تومان  ۳۰۱ هزار تومان 
0/250 ۳۷۵ هزار تومان  ۳۷۵ هزار تومان  ۳۷۵ هزار تومان 
0/300 ۴۵۲ هزار تومان  ۴۵۲ هزار تومان  ۴۵۲ هزار تومان 
0/350 ۵۲۶ هزار تومان  ۵۲۶ هزار تومان  ۵۲۶ هزار تومان 
0/400 ۶۰۰ هزار تومان  ۶۰۰ هزار تومان  ۶۰۰ هزار تومان 
0/450 ۶۷۴ هزار تومان  ۶۷۴ هزار تومان  ۶۷۴ هزار تومان 
0/500 ۷۴۸ هزار تومان  ۷۴۸ هزار تومان  ۷۴۸ هزار تومان 
0/600 ۸۹۶ هزار تومان  ۸۹۶ هزار تومان  ۸۹۶ هزار تومان  
0/700 یک میلیون و ۴۴ هزار تومان  یک میلیون و ۴۴ هزار تومان  یک میلیون و ۴۴ هزار تومان 
0/800 یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان  یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان  یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان 
0/900 یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان  یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان  یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان 
1/000 یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان  یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان  یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان 
1/100 یک میلیون و ۶۳۸ هزار تومان  یک میلیون و ۶۳۸ هزار تومان  یک میلیون و ۶۳۸ هزار تومان 
1/200 یک میلیون و ۷۹۱ هزار تومان  یک میلیون و ۷۹۱ هزار تومان  یک میلیون و ۷۹۱ هزار تومان 
1/300 یک میلیون و ۹۳۹ هزار تومان  یک میلیون و ۹۳۹ هزار تومان  یک میلیون و ۹۳۹ هزار تومان 
1/400 دو میلیون و ۸۷ هزار تومان  دو میلیون و ۸۷ هزار تومان  دو میلیون و ۸۷ هزار تومان 
1/500 دو میلیون و ۲۳۵ هزار  تومان  دو میلیون و ۲۳۵ هزار  تومان  دو میلیون و ۲۳۵ هزار  تومان 
1/600 دو میلیون و ۳۸۳ هزار تومان  دو میلیون و ۳۸۳ هزار تومان  دو میلیون و ۳۸۳ هزار تومان 
1/700 دو میلیون و ۵۳۱ هزار تومان  دو میلیون و ۵۳۱ هزار تومان  دو میلیون و ۵۳۱ هزار تومان 
1/800 دو میلیون و ۶۷۹هزار تومان  دو میلیون و ۶۷۹هزار تومان  دو میلیون و ۶۷۹هزار تومان 
1/900 دو میلیون و ۸۲۷ هزار تومان  دو میلیون و ۸۲۷ هزار تومان  دو میلیون و ۸۲۷ هزار تومان 
2/000 دو میلیون و ۹۷۵ هزار  تومان  دو میلیون و ۹۷۵ هزار  تومان  دو میلیون و ۹۷۵ هزار  تومان

مطالب مشابه