گوجه فرنگی رکورددار افزایش قیمت

منبع: عصر ایران

71

1400/8/30

15:31


در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان۱۴۰۰، متوسط قیمت سیب درختی ۷۸۵۷۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵،۱ درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ۱۴۰۰ را اعلام کرد که براساس آن گوجه فرنگی با ۲۳۰،۱ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال، بیشترین افزایش قیمت را داشته است.
 
براساس گزارش مرکز آمار، در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت سیب زمینی ۲۹۴۰۳ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۰،۲ درصد افزایش داشته است.
 
در بخش غلات، در فصل تابستان سال۱۴۰۰، متوسط قیمت گندم ۵۰۷۱۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۵،۰ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت جو ۵۵۷۳۷ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶۱،۱ درصد افزایش داشته است.
 
در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت نخود با ۱۱۹،۷ درصد افزایش به ۲۱۴۳۹۲ ریال و متوسط قیمت عدس با ۷۲،۴ درصد افزایش به ۲۵۲۵۶۵ ریال رسیده است.
 
در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت هندوانه ۲۶۷۵۵ ریال و متوسط قیمت خربزه ۵۴۷۶۸ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ۱۲۴،۴ و ۱۳۵.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت خیار ۷۵۹۶۳ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۴،۲ درصد افزایش داشته است.
 
در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت سیب زمینی ۲۹۴۰۳ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۰،۲ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت گوجه فرنگی ۳۶۷۸۰ ریال بودهاست که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۲۳۰،۱ درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان۱۴۰۰ متوسط قیمت پیاز با ۱۰۷،۵ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به ۳۲۴۰۲ ریال رسیده است.
 
در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان۱۴۰۰، متوسط قیمت یونجه ۴۵۴۵۰ ریال و متوسط قیمت کاه ۲۸۲۷۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۹۱،۳ و ۲۱۹.۳ درصد افزایش داشته است.
 
در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت زردآلو ۱۵۵۳۹۹، هلو ۱۱۶۷۳۰ و آلبالو ۱۳۴۹۹۷ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲۰،۱، ۱۱۷.۹ و ۵۰.۰ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با ۹۰،۲ درصد افزایش به ۲۷۰۹۳۸ ریال رسیده است. 
 
در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان۱۴۰۰، متوسط قیمت سیب درختی ۷۸۵۷۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵،۱ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت انگور ۸۱۰۲۵ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۹،۱ درصد افزایش داشته است.
 
در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۵۲۵۷۲۴ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۵۱۲۹۰۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۹،۰ و ۶۶.۱ درصد افزایش داشته است.
 
در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان۱۴۰۰، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۱۲۹۲۸۱ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۵۷۵۹۵ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب ۴۶،۳ و ۱۰۰،۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
در بخش هزینه خدمات مکانیزه، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، هزینة شخم زمین زراعی آبی ۵۲۷۴۸۷۲ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم ۳۳۳۵۱۳۹ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۵۶،۲ و ۳۲،۲ درصد افزایش داشته است.
 
در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ۱۴۰۰، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ۱۹۲۵۷۲۸ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۶،۳ درصد افزایش داشته است و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن ۱۲۶۰۲۱۱ ریال بوده است که نسبت به فصل تابستان سال قبل ۴۶،۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک‌کار مرد ۱۸۷۶۷۸۹ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک‌کار زن ۱۳۳۷۸۲۴ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶۱،۰ و ۶۲،۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو