ظرفیت سازی کلام اجتماعی جهت تولید علوم اجتماعی

منبع: حوزه

18

1400/8/30

18:37


حوزه/ خانم عبدلی گفت: کلام می تواند از طریق تأمین مبانی کلامی علوم اجتماعی اسلامی برای تولید علوم اجتماعی اسلامی ظرفیت سازی کند.

ظرفیت سازی کلام اجتماعی جهت تولید علوم اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، مرضیه عبدلی، مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه در کرسی علمی ترویجی «کلام اجتماعی (چیستی، قلمرو و روش)» که به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه و گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهشی برگزار شد، گفت: تحدید مفهوم واژگان کلیدی بسیار مهم بوده، زیرا به دلیل عدم برداشت صحیح، نبود نظریه مختار، شبهه خلط دین و کلام رخ داده است.

وی افزود: مصادیقی که به عنوان کلام اجتماعی شمرده می شود، بعضاً مصادیق فقه اجتماعی یا تفسیراجتماعی می باشد که این امر سبب فربه شدن کلام و دلالت بر بی موضوعی بودن دانش کلام می کند و با تلقی شما از علم کلام ناسازگار است.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به پاره ای از سوالات از جمله (مقصود از کلام مطلوب و رسالت آن) گفت: رسالت کلام مطلوب، تاسیس کلام اجتماعی نیست زیرا اولا این رسالت علوم اجتماعی اسلامی است که کلام به تنهایی متکفل ایجاد آن نمی باشد؛ بلکه کلام میتواند از طریق تأمین مبانی کلامی علوم اجتماعی اسلامی برای تولید علوم اجتماعی اسلامی ظرفیت سازی کند، لذا باید یکی از کارویژه های علم کلام را همین مورد دانست.

عبدلی تأکید کرد: کلام و الهیات دقیقاً مترادف هم نیستند، لذا نمی‌شود توقع و انتظاراتی که از الهیات اجتماعی در غرب داریم را از کلام اجتماعی نیز داشته باشیم؛ باید الهیات اجتماعی اسلامی را در چارچوب اسلامی مشخص کنیم.

وی بیان داشت: گرچه پیشینه‌ی کلام اجتماعی معاصر پررنگ‌تر است، ولی باید به پیشینه کلام اجتماعی نزد متقدمان و متاخران هم توجه داشته باشیم.

مطالب مشابه