استاندار هرمزگان: خسارات زلزله در 5 روستا تا حد 100 درصد بوده

منبع: عصر ایران

14

1400/8/30

19:16


مطالب مشابه