آرمان برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل شد

منبع: برترین ها

26

1400/8/30

20:31


آرمان عبدالعالی برای بار ششم جهت اجرای حکم به قرنطینه منتقل شد.

اعتماد آنلاین: آرمان عبدالعالی برای بار ششم جهت اجرای حکم به قرنطینه منتقل شد.

پدر غزاله شکور گفت: «آرمان امروز در تاریخ ۳۰ آبان ماه به قرنطینه منتقل شد و قرار است در روز چهارشنبه ۳ آذر ماه حکم قصاصش اجرا شود.»

او در ادامه در خصوص اجرای حکم قصاص آرمان گفت: «امیدوارم این بار اجرای حکم به بهانه‌های مختلف به تعویق نیفتد.»

آرمان عبدالعالی سال ۹۲ دختر مورد علاقه‌اش را به قتل رساند.

مطالب مشابه