وقتی میکروفون جلویِ اظهارت مخبر کَم آورد!

منبع: برترین ها

58

1400/8/30

18:19


عکس‌العمل میکروفون شبکه خبر به اظهارات مخبر، معاون اول رییسی، زمانی که می گوید: "در کشور فراوانی وجود دارد و هیچ کمبودی نداریم را مشاهده کنید.

برترین‌ها: عکس‌العمل میکروفون شبکه خبر به اظهارات محمد مخبر، معاون اول رییسی، زمانی که می گوید: "در کشور فراوانی وجود دارد و هیچ کمبودی نداریم را مشاهده کنید.

وقتی میکروفون جلویِ اظهارت مخبر کَم آورد!

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو