هواپیماربایی وحشت آور در پرواز اهواز به مشهد / مجازاتش چیست؟ + عکس

منبع: رکنا

17

1400/8/30

21:04


هواپیماربایی وحشت آور در پرواز اهواز به مشهد / مجازاتش چیست؟ + عکس

هواپیما ربایی در پرواز اهواز به مشهد رخ داد. این مرد با اسلحه و جلیقه انفجاری قلابی قصد هواپیما ربایی را داشت که ناکام ماند. متهم هواپیما ربایی در  شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران از خود دفاع و طلب بخشش کرد. در پرونده هواپیما ربایی هواپیما در فرودگاه اصفهان به زمین نشست. متهم هواپیما ربایی به 10 سال زندان محکوم شد.

در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده ،نماینده دادستان کیفرخواست را  خواند و درخواست اشد  مجازات را مطرح کرد.

به گزارش رکنا، سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد  و گفت: من  به اوضاع اجتماعی جامعه اعتراض داشتم و به همین خاطر از یک سال و نیم قبل به هواپیما ربایی فکر می‌کردم و نقشه آن را طراحی کرده بودم. یکسال قبل بود که  تصمیم گرفتم نقشه را اجرا کنم.

جلیقه انفجار به تن کردم  و یک سلاح قلابی برداشتم تا همراه همسر و فرزندم سوار هواپیما اهواز به مشهد شویم که 62مسافر داشت. .هنگام عبور از گیت ماموران متوجه  ماجرا نشدند.چون جلیقه انفجاری صدا می داد  پسر ۵ ساله ام که همراهم بود درباره صدا از من سوال کرد که به او گفتم  صدا بطری آب است.

بعد از اینکه سوار هواپیما شدیم و هواپیما از روی باند بلند شد،من برخاستم. همان لحظه مهماندار به سمتم آمد  و من کاغذی را که روی آن نوشته بودم جلیقه انفجاری دارم که کنترل آن دست شخص دیگری است، به او دادم و از او خواستم به سمت اهواز برگردیم. 

مهماندار با خونسردی به راه افتاد و من پشت سرش حرکت کردم. او برگه را به مردی که روی صندلی جلو  نشسته بود داد .همان موقع مرد جوان به سرعت برخاست و به رویم  اسلحه کشید. من هم جلیقه را باز کردم و مواد منفجره را نشان دادم. اصلا مشخص نبود که جلیقه انفجاری قلابی است.

وی ادامه داد: مسافران ترسیده بودند. مهمانداران و امنیت پرواز مردم را آرام کردند و از آنها خواستند که روی صندلی های خود بنشینند. خودم  ترسیده بودم و فکر میکردم ممکن است به کسی شلیک کنند .

امنیت پرواز با خلبان صحبت کرد و هواپیما در فرودگان اصفهان نشست. من نگران این بودم که برای دستگیری من به کسی آسیب وارد شود به همین خاطر وقتی هواپیما در فرودگاه اصفهان به زمین نشست تسلیم شدم.

متهم درباره انگیزه این رفتار به قضات دادگاه  گفت: من یک معترض اجتماعی هستم و می‌خواستم اعتراض خودم را به این شیوه نشان دهم. به همین خاطر هم تصمیم گرفتم هواپیماربایی کنم. وقتی خودم را تسلیم ماموران کردم آنها جلیقه انفجاری را باز کردند و روشن  شد جلیقه قلابی است.

قاضی گفت: قبلا گفته بودی قصد داشتی هواپیما را در عربستان فرود بیاوری دراین باره چه می گویی ؟

 که متهم پاسخ داد: من می خواستم هواپیما را به عربستان ببرم و در آنجا به این شیوه اعتراض خودم به مسایل اجتماعی  را نشان دهم. من دلم نمی‌خواست پناهنده شوم یا اینکه به مردم کشورم آسیبی وارد کنم .می خواستم کاری کنم که همه بدانند من یک معترض هستم و به وضعیت  کنونی جامعه اعتراض دارم.

متهم درباره نقش همسرش در هواپیماربایی گفت: همسرم در این ماجرا هیچ نقشی نداشت. او اصلا نمی‌دانست من قصد هواپیماربایی دارم. در هواپیما هم کنار همسرم نشسته بودم .به بهانه اینکه می‌خواهم به دستشویی بروم از جایم بلند شدم .

متهم درپاسخ به سوال قاضی درباره  اینکه چطور اطلاعات پرواز را به دست آورده بودی  گفت: من از طریق آپ های رایگان اطلاعات را به دست آوردم. اطلاعات پرواز دربرخی آپها موجود است.

وی به عنوان آخرین دفاع گفت: من تحصیلات عالی ندارم  وفقط  در حد خواندن و نوشتن سواد دارم. دو فرزند دارم و برقکار هستم. من  قصد داشتم اعتراض کنم و به این روش اعتراضم را نشان دهم. من اتهام  هواپیماربایی را قبول ندارم. چون  شروع به هواپیماربایی کرده بودم و حالا درخواست ببخشش دارم.

سپس  وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت:موکلم  شروع به جرم داشته و مرتکب آن  نشده است. از این رو تقاضا دارم در مجازاتش تخفیف قائل شوید.

در پایان  جلسه  قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده وی را به 10سال زندان محکوم کردند.

هواپیما ربایی

آیا این خبر مفید بود؟

مطالب مشابه