آگهی استخداماد برای تکمیل کادر فامیلی!

منبع: برترین ها

18

1400/8/30

23:44


پیام پورفلاح با انتشار طرحی در صفحه اینستاگرام خود به انتقاد از روند جنجالی و پر حاشیه انتصابات فامیلی در دستگاه‌های دولتی و... پرداخت.

برترین‌ها: پیام پورفلاح با انتشار طرحی در صفحه اینستاگرام خود به انتقاد از روند جنجالی و پر حاشیه انتصابات فامیلی در دستگاه‌های دولتی و... پرداخت.

آگهی استخداماد برای تکمیل کادر فامیلی!

مطالب مشابه