قیمت انواع ماهی /کیلیکا و قزل آلای چند؟

14

1400/9/4

13:03


قیمت ماهی امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد.

قیمت انواع ماهی در چهارم آذر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

نوع ماهی

       قیمت     

ماهی کیلیکا با سر ۵۰۰ گرم

۴۳.۰۰۰

ماهی قزل آلای بی استخوان ۱۰۰۰ گرم

۱۵۸.۰۰۰

ماهی قزل آلای بی استخوان ۴۰۰ گرم

۱۰۵.۰۰۰

فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم

۱۲۶.۰۰۰

فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم

۱۷۹.۰۰۰

فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم

۱۵۲.۵۰۰

استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم

۲۰۵.۰۰۰

فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم

۱۳۸.۰۰۰

ماهی سفید دریایی شکم خالی ۷۵۰ گرم

۹۵.۰۰۰

ماهی حسون ۷۰۰ گرم

۶۴.۰۰۰

ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد

۴۹.۵۰۰

ماهی گیدر ۵۰۰ گرم

۱۳۷.۰۰۰

فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم

۹۵.۰۰۰

فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم

۹۸.۰۰۰

فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم

۷۹.۰۰۰

فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست

۷۹.۰۰۰

فیله ماهی سنگسر شهری ۶۰۰ گرم

۱۰۲.۵۰۰

فیله ماهی کوتر ۶۰۰ گرم

۱۲۴۰۰۰

ماهی قزل آلای منجمد ۷۵۰ گرم

۸۶.۰۰۰

فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات

۱۶۱۰۰۰

فیله ماهی شیر خلیج فارس ۷۰۰ گرم

۹۸.۰۰۰

میگوی شیلات ۱۰۰۰ گرم

۱۵۹.۰۰۰

منبع: تحلیل بازار

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو