مدیر گل گهر در رابطه با جعلی بودن مدارک مهاجم گابنی: اگر نامه بزنند که باگناما 7 توپ طلا برده هم قبول می کنیم!

منبع: طرفداری

13

1400/9/9

03:02


‍‍‍‍‍‍

مطالب مشابه