خودرو‌های آمریکایی در جاده‌های کشور؟!

خودرو‌های آمریکایی در جاده‌های کشور؟!


منبع: برترین ها

65

1400/9/12

22:55


تصاویری از انتقال خودروهای فورد و شورولت بلیزر که گفته می شود در بزرگراه ساوه گرفته شده در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

برترین‌ها: به نقل از کانال تلگرامی چند ثانیه؛‌ تصاویری از انتقال خودروهای فورد و شورولت بلیزر که گفته می شود در بزرگراه ساوه گرفته شده در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که ورود خودروی آمریکایی به کشور ممنوع است!

خودرو‌های آمریکایی در جاده‌های کشور؟!

خودرو‌های آمریکایی در جاده‌های کشور؟!

خودرو‌های آمریکایی در جاده‌های کشور؟!

خودرو‌های آمریکایی در جاده‌های کشور؟!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو