فیلم | مستند "لات مجازی"

منبع: حوزه

27

1400/9/13

00:42


اعترافات تعدادی از اراذل و لات های فضای مجازی که درگیر نقشه های خرابکارانه موساد شده و بخشی از نقشه های سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی را در ایران اجرا کرده بودند.

فیلم | مستند "لات مجازی"

مطالب مشابه