اعتراض به اجرای جشنواره پاییزه در جنگل گرگان

منبع: برترین ها

19

1400/9/13

00:58


ویدئویی از اعتراض فعال زیست محیطی به اجرای جشنواره پاییزه توسط شهرداری و شورای شهر در جنگل النگ دره گرگان را مشاهده کنید.

برترین‌ها: ویدئویی از اعتراض فعال زیست محیطی به اجرای جشنواره پاییزه توسط شهرداری و شورای شهر در جنگل النگ دره گرگان را مشاهده کنید.

اعتراض فعال زیست محیطی به اجرای جشنواره پاییزه

مطالب مشابه