اتفاق غیرمنتظره در نماز جمعه تهران

منبع: برترین ها

93

1400/9/13

02:20


نماز جمعه امروز تهران از چند جهت جالب بود؛ سخنرانی یک دختر دانشجو پیش از خطبه‌ها و تکبیر گفتن نمازگزاران وقتی او علیه طرح صیانت گفت‌

برترین‌ها: نماز جمعه امروز تهران از چند جهت جالب بود؛ سخنرانی یک دختر دانشجو پیش از خطبه‌ها و تکبیر گفتن نمازگزاران وقتی او علیه طرح صیانت گفت‌

قاعدتاً جماعت شرکت‌کننده در نمازهای جمعه نزدیکترین پایگاه ایدئولوژیک به حاکمیت هستند، اما اینجا هم وقتی یک دانشجو علیه طرح صیانت موضع‌گیری می‌کند با همراهی جمعیت مواجه می‌شود‌

ویدئو مربوط به بخشی از سخنرانی زهرا جوان دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت پیش از خطبه های نماز جمعه تهران است.

اتفاق غیرمنتظره در نماز جمعه امروز تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو