نتیجه هولناک و تلخ توقف بدون هشدار در اتوبان

منبع: برترین ها

17

1400/9/13

02:21


ویدیویی از یک تصادف وحشتناک را که به دلیل توقف در کنار اتوبان بدون هشدار اتفاق افتاد را ببینید.

خبرآنلاین: ویدیویی از یک تصادف وحشتناک را که به دلیل توقف در کنار اتوبان بدون هشدار اتفاق افتاد را ببینید.

نتیجه هولناک و تلخ توقف بدون هشدار در اتوبان

 

مطالب مشابه