(ویدئو) طرح واردات خودرو در شورای نگهبان تایید شد

منبع: فرارو

11

1400/9/13

14:32


طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو» یا همان طرح آزادشدن واردات خودرو در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شده و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد.

(ویدئو) طرح واردات خودرو در شورای نگهبان تایید شد

مطالب مشابه