اعلام مبلغ جریمه خودرو‌های واکسن نزده‌ها

منبع: فرارو

72

1400/9/16

00:22


قاسمی، دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا: مبلغ جریمه خودرو‌های شخصی افراد واکسن نزده برای تردد به شهر‌های قرمز و نارنجی ۱ میلیون تومان و برای سفر به شهر‌های زرد ۵۰۰ هزار تومان است.

اعلام مبلغ جریمه خودرو‌های واکسن نزده‌ها

قاسمی، دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا: مبلغ جریمه خودرو‌های شخصی افراد واکسن نزده برای تردد به شهر‌های قرمز و نارنجی ۱ میلیون تومان و برای سفر به شهر‌های زرد ۵۰۰ هزار تومان است.
 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو