قدیمی ترین عکس تهران را ببینید

42

1400/9/16

04:34


قدیمی‌ترین عکس موجود از تهران را ببینید. این عکس را عکاس و مستشار ایتالیایی ، لوئیجی پشه یکصد و پنجاه سال پیش عکاسی کرده است.

عکس-تهران

منبع: بهداشت نیوز

مطالب مشابه