(ویدئو) نجات معجزه آسای یک مرد از زیر چرخ‌های تریلی!

منبع: فرارو

29

1400/9/16

08:16


در یک حادثه هولناک فردی در خیابان پس از برخورد با یک تریلی توسط آن زیر گرفته شد، اما خیلی خوش شانس بود که زیر چرخ‌ها له نشد. او پس از عبور تریلی برخاست و روی پاهایش ایستاد.

(ویدئو) نجات معجزه آسای یک مرد از زیر چرخ‌های تریلی!

مطالب مشابه