دفاع جانانه پسربچه در محافظت از خواهر و برادرش

منبع: برترین ها

75

1400/9/16

08:49


ویدیویی از پسربچه‌ای ببینید که از خواهر و برادر ترسیده خود در برابر سگ‌ها محافظت می‌کند.

خبرآنلاین: ویدیویی از پسربچه‌ای ببینید که از خواهر و برادر ترسیده خود در برابر سگ‌ها محافظت می‌کند.

دفاع شجاعانه پسربچه در محافظت از خواهر و برادرش

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو