حدیث روز | توصیه ای تأدیبی از مولای متقیان

منبع: حوزه

74

1400/10/2

05:34


حوزه/ امام علی علیه السلام در روایتی به تأدیب و تربیت نفس توصیه کرده‌اند.

حدیث روز | توصیه ای تأدیبی از مولای متقیان

خبرگزاری «حوزه» روایت زیر را از کتاب «غررالحکم» منتشر می‌کند.

امام علی علیه ‏السلام:

تَولَّوْا مِن أنفسِکُم تأدیبَها و اعدِلُوا بها عَن ضَراوةِ عاداتِها

به تأدیب و تربیت نفس های خود بپردازید و آنها را از شیفتگی به عادت هایشان بازدارید.

غررالحکم، ح ۴۵۲۲