جمع‌آوری بار کامیون واژگون‌شده توسط مردمِ لامرد

منبع: برترین ها

439

1400/10/3

00:13


ویدئویی از جمع آوری بار کامیون واژگون شده توسط مردم اشکنانِ شهرستان لامرد استان فارس را مشاهده کنید.

اصلاحات نیوز: ویدئویی از جمع آوری بار کامیون واژگون شده توسط مردم اشکنان شهرستان لامرد استان فارس را مشاهده کنید.

جمع آوری بار کامیون واژگون‌شده در لامرد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو