هیات رییسه ۸ شهاب عزیزی خادم صفر؛ پایان سراب خوبان عالم

منبع: طرفداری

99

1400/11/28

11:49


هیات رییسه ۸ شهاب عزیزی خادم صفر؛ پایان سراب خوبان عالم

شهاب عزیزی خادم با اکثریت آرا عزل شد...

عزیزی خادم دقایقی قبل از سمت ریاست فدراسیون عزل شد.

به گزارش طرفداری، هر هشت عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به عزل شهاب عزیزی خادم رای دادند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو