(ویدئو) سقوط وحشتناک برف یک ساختمان روی مادر و کودک

منبع: فرارو

134

1400/11/28

18:04


از پشت بام یک ساختمان غیر مسکونی در ریبینسک روسیه تمام برف در سه ثانیه به پایین سقوط کرد. درست در آن زمان، یک زن و شوهر با یک کودک در حال عبور بودند. مادر موفق شد از فرزندش مراقبت کند و خود نیز از ناحیه سر، گردن، پشت و بازو‌های خود کبودی دارد. دختر هم از ناحیه سر آسیب دید. پدر خانواده آسیب ندیده است.

(ویدئو) سقوط وحشتناک برف یک ساختمان روی مادر و کودک

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو