(ویدئو) کورس دو خودرو در بزرگراه به تصادف شدید منجر شد

منبع: فرارو

175

1400/11/29

16:54


کورس گذاشتن دو خودرو در بزرگراهی در اراضی اشغالی فلسطین به تصادف شدید منجر شد.

(ویدئو) کورس دو خودرو در بزرگراه به تصادف شدید منجر شد

مطالب مشابه