شرکت نفت مکلف به ارائه گزارش هزینه شد

منبع: فرارو

326

1400/12/1

16:02


نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت را مکلف به ارائه گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت به صورت ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس کردند.

شرکت نفت مکلف به ارائه گزارش هزینه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت را مکلف به ارائه گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت به صورت ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پیشنهاد کمیسیون انرژی در بند الف تبصره ۱ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این پیشنهاد؛ گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو