اعتراض کارکنان وزارت کار به وضعیت حقوق +عکس

منبع: عصر ایران

206

1400/12/1

18:34


این نیروها می‌گویند: از هیچ‌گونه مزایای رفاهی برخوردار نیستیم و بین ما و نیروهای تهران تفاوت بسیاری وجود دارد.

جمعی از کارکنان وزارت کار مقابل وزارت کار حضور یافته و به وضعیت حقوقی خود اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارکنان وزارت کار در اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزد خود صبح امروز (۳۰ بهمن) مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردند. 

به گفته‌ تجمع‌کنندگان که از شهرستان های استان‌های مختلف مقابل وزارت کار جمع شده بودند، نیروهای وزارت کار پایین‌ترین دستمزد را بین وزارت‌خانه‌های دیگر دریافت می‌کنند. 

آن‌ها همچنین می‌گویند که بین دستگاه‌های مختلف وزارت کار نیز پایین‌ترین حقوق را می‌گیرند. 

این نیروها می‌گویند: از هیچ‌گونه مزایای رفاهی برخوردار نیستیم و بین ما و نیروهای تهران تفاوت بسیاری وجود دارد. 

به گفته‌ آن‌ها، حتی بابت اضافه‌کار خود نیز حقوقی دریافت نمی‌کنند. 

از جمله مطالبات این نیروها برقراری عدالت مزدی و همچنین برقراری فوق‌العاده ویژه‌ی این نیروها است.

اعتراض کارکنان وزارت کار به وضعیت حقوق

مطالب مشابه