200 خانواده یتیم وبی بضاعت به کمک مالی شما نیاز دارند

منبع: عصر ایران

155

1400/12/1

18:35


در آستانه عید نوروز، به دلیل‌ مشکلات اقتصادی،هستند خانواده های نیازمندی که از خرید مایحتاج اولیه زندگی نیز عاجزند.

پدرانی که به دلیل بیکاری یا بیماری در شرایط سختی قرار دارند ؛خانواده هایی که چندین ماه است که گوشت به چشم خودندیده اند وبچه هایشان درحسرت یه تیکه گوشت هستند و در آستانه سال نو چشم انتظار بخشندگی شما مردم عزیز هستند.

کمک به ایتام و افراد بی بضاعت در روز های خاص نباید فراموش شود.با هر دستی کمک کنیم با همان دست نیز خواهیم گرفت.

خداوند بخشنده است و بخشندگان را دوست دارد خیریه نسیم وصال مطابق هر سال با کمک شما خیران گرامی مبادرت به جمع آوری دویست بسته غذایی به ارزش۴۰ میلیون تومان برای کمک به خانواده های بی بضاعت و یتیم نموده است.باشد که با کمک های خود شادی را به این خانواده ها هدیه دهیم.

برای کمک کلیک کنید

مطالب مشابه