منبع: نورآباد

111

1401/4/6

23:41


زیبایی های طبیعت منطقه هرایرز و سراب رود بوان ممسنی بی نظیر است.

"خبر نورآباد"  چند رسانه ای: تفرجگاه سراب رود بوان، پس از منطقه هرایرز در شهرستان ممسنی است. این منطقه دارای پتانسیل بالقوه گردشگری است.زیبایی های طبیعت منطقه هرایرز در ممسنی بی نظیر است.

صفحه خبر نورآباد در اینستاگرام  _ کلیک کنید

مطالب مشابه