بالاخره وضعیت بیمارستان ممسنی خوب است یا بد؟

منبع: نورآباد

54

1401/4/6

23:41


جمشید مرادی رییس بیمارستان ولیعصر (عج) گفت: قضاوت های غیر منصفانه ای نیز وجود دارد که بعضی از رسانه های ممسنی و رستم نیز بدون اطلاع از صحت ماجرا و گفتگو با مسوولین مربوطه، اخبار کذبی را منتشر می کنند که باعث دلسردی پزشکان می شود.

"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعیبیمارستان‌ ولیعصر، بیمارستانی دانشگاهی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ظرفیت ۱۴۱ تخت ثابت است.

 این بیمارستان دارای بخش‌های اورژانس، دیالیز، اتاق عمل، تالاسمی، زایشگاه، اطفال، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، داخلی، بخش نوزادان، CCU، ENT، چشم، ارتوپدی، ارولوژی و دیگر واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاهی می ‌باشد.

بیمارستان ولیعصر(عج) ممسنی تنها بیمارستان موجود در دو شهرستان ممسنی و رستم است که علاوه بر بیماران دو شهرستان، برخی بیماران کوه‌چنار نیز به این بیمارستان مراجعه می کنند.

مدتی است که شایعه هایی در فضای مجازی مبنی بر کمبود پزشک و یا عدم حضور پزشک عمومی در بیمارستان نورآباد دست به دست می شود.

برای صحت ماجرا ابتدا با جمشید مرادی رییس بیمارستان ولیعصر (عج) گفتگو کردیم که وی گفت: در بیمارستان، درمانگاه و بخش اورژانس داریم که؛ اورژانس برای بیماران اورژانسی و بدحال می باشد و متاسفانه مراجعه کنندگانی که می توانند در نوبت باشند، شتاب زده عمل کرده و اجازه نمی دهند که بیماران بد حال معاینه شوند.

بیمارستان نورآباد با وضعیت مطلوبی در حال خدمات رسانی است

وی ادامه داد: قضاوت های غیر منصفانه ای نیز وجود دارد که بعضی از رسانه های ممسنی و رستم نیز بدون اطلاع از صحت ماجرا و گفتگو با مسوولین مربوطه، اخبار کذبی را منتشر می کنند که باعث دلسردی پزشکان می شود.

مرادی بیان کرد: در اورژانس بیمارستان کمبود پزشک نداریم و زمان هایی که تقاضای بیماران زیاد است ۲ پزشک به این بخش اختصاص می دهیم.

وی افزود: اگر کمبود پزشکی نیز وجود دارد بخاطر نبود بودجه است و ما در شیفت های مختلف باید با برنامه ریزی پرستاران، پزشکان و... را سازماندهی کنیم که اگر بخش خلوت باشد سوپروایزر به تعدادی از پرستاران استراحت می دهد و اگر شلوغ باشد، تعداد آنها را افزایش می دهد. 

رییس بیمارستان ممسنی گفت: در همه رشته ها بجز گوش و حلق و بینی که پزشک به صورت مشارکتی فعال است، متخصص داریم و به دلیل کمبود بودجه یا پرداخت دیر هنگام حقوق پزشکان، نیرو های بومی از فعالیت در بیمارستان ممسنی راضی نیستند.

علت کیفیت نامناسب غذای بیمارستان؛کمبود بودجه

به تازگی فیلمی نیز توسط همراه یکی از بیماران بیمارستان نورآباد در خصوص کیفیت غذای بیمارستان در فضای مجازی نشر داده شد که علت این ماجرا را از مرادی رییس بیمارستان جویا شدیم.

وی گفت: در بیمارستان نقض و کمبود های زیادی وجود دارد، لذا وضعیت نامناسب غذای بیمارستان به دلیل کمبود بودجه می باشد، که ما مجبور هستیم به این دلیل به غذاهای ارزان و کم هزینه تر بسنده کنیم.

بالاخره وضعیت بیمارستان ممسنی خوب است یا بد؟

منبع: فارس

6174

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو