تپانچه 10 لول فرانسوی!

منبع: مجله سلاح

96

1401/4/7

00:11


تپانچه 10 لول فرانسوی!

تپانچه 10 لول فرانسوی!

تپانچه 10 تیر فرانسوی که قدمت آن به قرن نوزدهم باز می گردد. از دکمه بالای دسته برای باز کردن قفل مکانیزم لوله کشویی و جابجایی برای شلیک بعدی استفاده می شد.