(ویدئو) پشه روی خشن خود را نشان داد؛ تسلیم شدن طهماسب مقابل پشه!

منبع: فرارو

15

1401/7/8

09:02


ویدیویی از پشه که سرانجام روی خشن خود را نشان داد و با زورگویی طهماسب را مجبور به نیش زدن کرد را ببینید.

(ویدئو) پشه روی خشن خود را نشان داد؛ تسلیم شدن طهماسب مقابل پشه!

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو