امروز جمعه؛ پایان مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد

امروز جمعه؛ پایان مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد


منبع: عصر ایران

11

1401/7/8

09:47


حذف و اضافه دروس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول تحصیلی از دوم مهر ماه آغاز شده بود.

دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: مهلت حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان این دانشگاه امروز جمعه - 8 مهرماه - خاتمه می‌یابد.
 
به گزارش ایرنا، حذف و اضافه دروس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول تحصیلی از دوم مهر ماه آغاز شده بود.
 
بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان این دانشگاه برای انتخاب واحد جدید و یا حذف واحدهای خود باید به سامانه آموزشیار به نشانی اینترنتی edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.
 
مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد امروز پایان می یابد
 
بر اساس برنامه زمان‌بندی حذف و اضافه دروس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱، امروز دانشجویان ورودی همه سال ها می توانند نسبت به این کار در سامانه دانشگاه آزاد اقدام نمایند.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو