کارشناس صداوسیما: مادر فیلتر می‌کند و پسر وی‌پی‌ان می‌فروشد، خجالت بکشید و یک نفر استعفا دهد

منبع: فرارو

19

1401/7/10

00:35


امیر سیاح کارشناس صداوسیما در برنامه شیوه به شد به ماجرای مهاجرت فرزند انسیه خزعلی اشاره کرد و گفت: «مادر فیلتر می‌کند و پسر وی‌پی‌ان می‌فروشد. خجالت بکشید و یک نفر استعفا دهد.»

کارشناس صداوسیما: مادر فیلتر می‌کند و پسر وی‌پی‌ان می‌فروشد، خجالت بکشید و یک نفر استعفا دهد

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو