امام جمعه اردبیل: نمی توانیم بگوییم همه مثل ما فکر کنند

امام جمعه اردبیل: نمی توانیم بگوییم همه مثل ما فکر کنند


منبع: عصر ایران

13

1401/7/15

17:47


عاملی: ریاست محترم جمهور پیشنهاد کرد که جایی برای این کار مشخص شود بر اساس این پیشنهاد رئیس جمهور ما هم پیشنهاد می‌کنیم رئیس جمهور در اسرع وقت لایحه گفتگو را به مجلس ارائه کند

 آیت الله سید حسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل گفت: کشور ما کشور مستهدف است ، دشمنان ما با تمام قدرت می توانند روزانه گره های فراوان در ذهن بخشی از ملت ما درست کنند ضعف مدیریت کشور نیز مزید بر علت است در چنین شرایطی بهترین راه حل برای مقابله با دشمن راه انداختن جریان گفتگو است

به گزارش عصرایران، چون گره های ذهنی و اعتقادی فقط با عملیات علمی و روشنگری باز می شود، توجیه اذهان از اصول فاخر یک مدیریت آرمانی است ما نمی توانیم بگوییم که همه مثل ما فکر بکنند صدها مقدمه لازم است تا گفته شود که همه مثل ما فکر کنند بنابراین بسیار ضروری است که جاهایی باشد که آحاد ملت در آنجا سوالات خود را مطرح کنند.

ریاست محترم جمهور پیشنهاد کرد که جایی برای این کار مشخص شود بر اساس این پیشنهاد رئیس جمهور ما هم پیشنهاد می‌کنیم رئیس جمهور در اسرع وقت لایحه گفتگو را به مجلس ارائه کند این اقدام نشان بلوغ و اقتدار دولت و نشان نهایت احترام و اکرام به ملت خواهدبود شنیدن سوال و اعتراض ملت آن هم بدون حضور نیروهای امنیتی و لزوم توجیه اذهان از اصول نورانی مدیریتی رسول خدا و امیر المومنین است .

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو