التهاب حلق را با این گیاهان برطرف کنید

16

1401/7/28

07:58


التهاب و ورم حلق دارای دو حالت حاد و مزمن است. نوع حاد التهاب حلق غالبا با التهاب مجاری فوقانی تنفسی همراه می باشد وعلت آن عفونت های ویروسی یامیکروبی است.

التهاب حلق را با این گیاهان برطرف کنید

به گزارش بهداشت نیوز، التهاب مزمن - دیابت  ،ورم مخاط بینی ، افراط در سیگار کشیدن . مصرف مشروبات الکلی ،سینوزیت و گاهی نیز براثر برگشت محتویات اسید معده پیش می آید.

گیاهان زیر در رفع التهاب و ورم مخاط حلق و همچنین ناراحتی های ناشی  از آن اثر درمانی دارند.

1-انجبار Polygonum  Bistorata L.( موثر در التهاب دهان و حلق، همچنین در درمان آفت موثر است)

جوشانده 2مشت ریزوم گیاه در یک لیتر آب به طوری که به مدت 15دقیقه بجوشد.این جوشانده را پس از صاف کردن به صورت غرغره و شستشوی مخاط دهان و حلق استفاده کنید.

2-بارهنگ Plantago major L.  ،( موثر در رفع التهاب مخاط دهان و حلق و حنجره ) 50 تا 100گرم برگ یا ریشه گیاه  را در یک آب بجوشانید و در روز 3 فنجان میل کنید.

3-تمشک  Rubus caesius L.( قابض و دارای اثر درمانی در رفع آنژین  ، ورم مخاط دهان ،حلق و زبان)

می توانید با شستشوی مخاط دهان و حلق به صورت غرغره کردن و یا مصرف جوشانده 25گرم برگ گیاه در یک لیتر آب از اثر درمانی این گیاه استفاده کنید.

4-ختمی Althaea officinalis L.( نرم کننده مخاط ها، دارای اثر رفع تحریکات مخاط دهان و حلق)

 یک مشت از قطعات ریشه گیاه ختمی را  در یک لیتر آب به طوری که به مدت 10 دقیقه بجوشد  بجوشانید و بعد از صاف کردن به صورت غرغره و شستشوی مخاط حلق و دهان مورد استفاده قرار دهید.

5- ممرز Carpinus betulus L.  (قابض ، دارای اثر رفع درد گلو و التهاب حلق) 2 مشت برگ ممرز را در یک لیتر آب  بجوشانید و به صورت غرغره کردن جهت شستشوی مخاط حلق و دهان مورد استفاده قرار دهید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو