چرا ساواک به فیلم کیمیایی حساس بود؟

منبع: برترین ها

29

1398/4/30

00:08


مسعود کیمیایی چند روزی است که سکانس تحمیلی ساواک بر فیلم گوزن‌ها را منتشر کرده. این فیلم چرا دستگاه امنیتی آن زمان را حساس کرده بود؟

عصر ایران: مسعود کیمیایی چند روزی است که سکانس تحمیلی ساواک بر فیلم گوزن‌ها را منتشر کرده. این فیلم چرا دستگاه امنیتی آن زمان را حساس کرده بود؟

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

چرا ساواک به فیلم کیمیایی حساس بود؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو