نقاشی های جالب و معنا دار کودکان سوری عکس

نقاشی های جالب و معنا دار کودکان سوری عکس


منبع: آکاایران

6

1398/4/30

06:14


نقاشی های جالب و معنا دار کودکان سوری عکس

نقاشی های جالب و معنا دار کودکان سوری + عکس
موضوع این جلسه:  برداشت شما از زندگی قبل، در طی و بعد از جنگ.
نقاشی توسط یک پسر ۱۰ ساله 

آخرین اخبار

محمد، ۱۰ ساله ، از ادلب، سوریه، یک دانش آموز پناهنده

کاریکاتور داعش

  

عکس داعش

زن سورس

دختر سوری

مطالب مشابه