تغییر چهره خیلی زیاد ترلان پروانه ! / واقعا جراحی زیبایی لازم بود ؟! + عکس ها را مقایسه کنید

تغییر چهره خیلی زیاد ترلان پروانه ! / واقعا جراحی زیبایی لازم بود ؟! + عکس ها را مقایسه کنید


منبع: رکنا

9

1401/8/29

18:40


تغییر چهره خیلی زیاد ترلان پروانه ! / واقعا جراحی زیبایی لازم بود ؟! + عکس ها را مقایسه کنید

ترلان پروانه 18 تیر 1377 در شیراز متولد شد. ترلان پروانه فارغ التحصیل لیسانس رشته گرافیک است. ترلان پروانه با بازی در سریال تلویزیونی خوش غیرت در کودکی شناخته شد. ترلان پروانه در سال 1382 اولین بار با سریال بچه های پایش به مجموعه های تلویزیونی باز شد. ترلان پروانه با بازی در سریال تا ثریا به اوج شهرت خود رسید.

ترلان پروانه که در طول ماه های اخیر پست های اندکی منتشر کرده است، نسبت به بازنشر این تصویر واکنشی نشان نداده است. اما انتشار این تصویر از ترلان پروانه که نشان می دهد او آرایشی متفاوت دارد و شکل چهره اش کاملا تغییر کرده، به جنجالی بر علیه او مبدل شده است. برخی به او تاخته اند که در این حال و اوضاع مشغول خودنمایی است. اما در مقابل برخی جواب این گروه را داده و مدعی شده اند که این تصویر مربوط به ماه ها قبل است.

ترلان پروانه

عکس قدیمی تر ترلان پروانه

ترلان پروانه

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو