دومین دوره ماراتن صادرات بردار در اصفهان به کار خود پایان داد

منبع: رکنا

14

1401/8/29

19:14


دومین دوره ماراتن صادرات بردار در اصفهان به کار خود پایان داد

به گزارش رکنا از اصفهان؛ در این دوره که طی سه روز در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، جوانان در قالب 73 تیم به فعالیت پرداخته و 25 طرح تایید شده توسط منتورها، طی 3 روز از سوی اعضای تیم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در این رویداد گروه‌های کالایی شامل غلات صبحانه، مواد شیمیایی، مواد شوینده و باتری در قالب 57 طرح پیشنهادی از سوی شرکت‌کنندگان معرفی و توسط 15 داور ارزیابی شد.

گفتنی است طی سه روز برگزاری رویداد، بیش از 12 کارگاه تخصصی شامل بوم صادراتی، محیط بازاریابی، اینکوترمز و...تشکیل شد و در نهایت  پس از بررسی طرح های ارایه شده، از 4 تیم برتر تقدیر شد.

بهمن راعی/ اصفهان

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو